CHALLENGES

In onze rol als coach is Fanbased faciliterend: inspirerend, motiverend, adviserend en confronterend. Individuen en teams worden door de ervaring in het programma aan het denken gezet, en komen daardoor in beweging. Ze verschuiven hierdoor van ‘denken’ naar ‘doen’. Iedereen heeft de potentie om te floreren.

Wat is vitaliteit? Vitaliteit bestaat niet alleen uit fysieke fitheid, maar uit veel meer componenten. Vitaal zijn stelt je in staat om het beste in jezelf naar boven te halen. Het creëren van een omgeving waarin ieder individu kan floreren. Het vinden van een goede balans tussen fysiek, mentaal, emotioneel en zingeving. Binnen de topsport speelt vitaliteit een cruciale rol om te komen tot optimale prestaties.

Een team bestaat uit verschillende individuen die samen werken aan een gezamenlijk doel. Dit klinkt heel eenvoudig, maar in de praktijk is dit vaak een grote uitdaging. Binnen een team heeft ieder individu een eigen persoonlijkheid, taak en verantwoordelijkheid. Binnen teams speelt onderling vertrouwen in het goed uitvoeren van ieders eigen taak een grote rol. Door te werken van ‘fundamenteel’ naar ‘functioneel’ is het mogelijk om ieder individu in zijn of haar kracht te zetten en het beste uit het team naar boven te halen. Veel topsporters worden wekelijks afgerekend op de teamprestaties. Door lessen uit de topsport te vertalen naar het bedrijfsleven wordt het mogelijk om op een begrijpelijke manier teams te coachen in het bereiken van de individuele en teamdoelstellingen.

Iedereen heeft een talent. Maar wat is er voor nodig om je talent te ontwikkelen en het beste uit je talent en jezelf te halen? Topsport vormt de ideale metafoor op het gebied van talentontwikkeling. Talent kan worden uitgelegd door een combinatie van wetenschap, technologie en psychologie. Door deze combinatie in een programma te vertalen naar de topsportmetafoor wordt het begrijpelijk en toepasbaar.

Leiderschap moet overal aanwezig zijn binnen de organisatie en dit start bij ieder individu. Fanbased coacht individuen, teams en organisaties op het gebied van leiderschap aan de hand van verschillende programma’s. Dit programma kan zowel binnen het bedrijf plaatsvinden, alsmede op externe locaties, zoals het faciliteren van bijzondere trails.

Wat is de gewenste cultuur binnen je team of organisatie? Heeft iedereen dezelfde ideeën met betrekking tot deze gewenste cultuur? De cultuur wordt bepaald door het gehele team of organisatie en niet door enkele individuen. Daardoor vinden cultuurveranderingen niet zomaar plaats. Gedurende dit proces moet iedereen in staat zijn een bijdrage te kunnen leveren om de gewenste verandering teweeg te brengen. Fanbased faciliteert dit proces en maakt hierbij gebruik van inspiratie uit de topsport.